Systemy sygnalizacji pożarowej

Systemy sygnalizacji pożarowej

Jak działa system sygnalizacji pożaru

Podstawowym zadaniem systemów sygnalizacji pożarowej jest szybkie i bezbłędne wykrycie powstającego pożaru, zanim się on rozwinie i osiągnie rozmiary trudne do opanowania.
Szybkie wykrycie źródła pożaru daje więcej czasu na przeprowadzenie ewakuacji budynku i na skuteczną ochronę zgromadzonych w nim wartości. System sygnalizacji pożaru pozwala na zminimalizowanie strat ludzkich i materialnych. Znajduje on zastosowanie zarówno w obiektach publicznych i komercyjnych, jak i może być wykorzystywany w obiektach prywatnych.

Oferowane przez nas systemy sygnalizacji pożarowej pozwalają na automatyczne poinfomowanie odnośnie podejrzenia pożaru osób znajdujących się w monitorowanym obiekcie, zarządcę budynku czy też najbliższy posterunek straży pożarnej. Zakres działania takiego systemu może być zróżnicowany, podobnie jak rozległość takiego systemu czy też znajdujące się w nim elementy funkcjonalne. 

Elementy składowe systemu sygnalizacji pożaru

Głównym elementem systemu sygnalizacji pożarowego jest celntrala odbierająca sygnał z czujników, analizująca przekazywane jej dane oraz przekazująca sygnały sterujące do pozostałych elementów systemu. Zwykle wyposażona jest ona w wyświetlać pozwalający na jej obsługę przez osoby do tego upoważnione.

Poza centralą systemy SSP składa się z:

 • czujników zadymienia,
 • czujników temperatury,
 • sygnalizatorów optycznych i dźwiękowych informujących o zagrożeniu,
 • ręcznych przycisków umożliwiających włączenie alarmu w przypadku zauważenia pożaru

Gdzie musi być zainstalowany SSP?

W oparciu o wytyczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, które muszą spełniać budynki oraz miejsca, w których systemy sygnalizacji pożaru muszą się znajdować obowiązkowe jest posiadania SSP w następujących typach budynków.

Obiekty publiczne, w których systemy sygnalizacji pożarowej muszą być zainstalowane obowiązkowo

 • teatry posiadające powyżej 300 miejsc,
 • szpitale (z wyłączeniem szpitali psychiatrycznych) i sanatoria posiadające powyżej 200 łóżek,
 • szpitale psychiatryczne posiadające powyżej 100 łóżek,
 • hale sportowe i widowiskowe posiadające ponad 1500 miejsc,
 • domy pomocy społecznej (ponad 100 łóżek),
 • ośrodki rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ponad 100 łóżek),
 • budynki użyteczności publicznej (wysokościowe lub wysokie),
 • budynki zamieszkania zbiorowego (ponad 50 łóżek),
 • muzea i zabytki budowlane (określone przez Generalnego Konserwatora Zabytków w porozumieniu z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej),
 • archiwa (określone przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych),
 • centra przetwarzania danych o zasięgu krajowym i wojewódzkim,
 • urzędy obsługujące organy administracji rządowej,
 • stacje metra oraz podziemne stacje kolejowe,
 • dworce i porty (ponad 500 osób znajdujących się na terenie obiektu jednocześnie),
 • biblioteki (ze zbiorami stanowiącymi narodowy zasób biblioteczny)

Obiekty prywatne, w których systemy sygnalizacji pożarowej muszą być zainstalowane obowiązkowo

 • garaże podziemne o powierzchni powyżej 1500 m2 lub posiadające więcej niż jedną kondygnację,
 • obiekty handlowe i wystawowe jednokondygnacyjne o powierzchni przekraczającej 5000 m2,
 • obiekty handlowe i wytawowe wielokondygnacyjne o powierzchni przekraczającej 2500 m2,
 • kina (powyżej 600 miejsc),
 • zakłady pracy zatrudniające powyżej 100 osób niepełnosprawnych,
 • budynki zawierające ponad 300 miejsc obsługujących gastronomię,
 • budynki zamieszkania zbiorowego (hotele, pensjonaty, domy wczasowe) posiadające powyżej 50 miejsc noclegowych,
 • centra przetwarzania danych o zasięgu krajowym i wojewódzkim,
 • centrale telefoniczne (powyżej 10 tysięcy numerów) oraz centrale tranzytowe (5 tysięcy - 10 tysięcy numerów) o znaczeniu lokalnym lub regionalnym,
 • banki z salami operacyjnymi o powierzchni przekraczającej 500 m2

Obiekty mogące posiadać instalację ostrzegającą przed pożarem, instalowaną dobrowolnie

 • budynki biurówe
 • budynki usługowe
 • obiekty produkcyjne
 • obiekty magazynowe
 • obiekty i centra logistyczne

W przypadku wielu obiektów - pomimo braku obowiązku - system ostrzegania przed pożarem jest instalowany dobrowolnie. Dzieje się tak głównie ze względu na wymagania związane z polisą ubezpieczeniową i związane z nią dodatkowe zniżki, które są udzielane ze względu na zminimalizowanie ryzyka pożarowego.

W zakresie systemów sygnalizacji pożarowej oferujemy Państwu:

 • zaprojektowanie najbardziej optymalnego dla Państwa potrzeb systemu sygnalizacji pożaru
 • pomagamy w doborze odpowiedniego do Państwa potrzeb rozwiązania
 • wykonujemy montaż instalacji sygnalizacji pożaru zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zapewniając zgodności formalne
 • serwisujemy instalacje sygnalizacji pożarowej

Nasz zasięg działania obejmuje województwo śląskie, a w szczególności działamy na obszarze miast: Katowice, Chorzów, Sosnowiec, Gliwice, Zabrze, Ruda Śląska, Tychy, Dąbrowa Górnicza, Mikołów, Siemianowice Śląskie, Mysłowice, Jaworzno, Tarnowskie Góry, Bytom, Piekary Śląskie, Będzin, a także na terenie miejscowości i powiatów ościennych.

Zapraszamy do kontaktu