Systemy sygnalizacji pożarowej

Instalacje PPOŻ. – Katowice

Wykorzystując nasze wieloletnie doświadczenie, wszechstronną wiedzę, doskonałe umiejętności techniczne oraz przede wszystkim uzyskane uprawnienia, proponujemy Państwu kompleksowe wykonawstwo instalacji ppoż. w Katowicach.

Nasze usługi obejmują nie tylko montaż instalacji, ale także:

 • Fachowe doradztwo
 • Projekt
 • Obsługę serwisową

Mając na uwadze istotę obecności i prawidłowego funkcjonowania systemów przeciwpożarowych w różnego typu obiektach, poszerzyliśmy naszą ofertę o instalacje ppoż. w Chorzowie i okolicznych miejscowościach.

Jak działa system sygnalizacji pożaru?

Podstawowym zadaniem systemów sygnalizacji pożarowej jest szybkie i bezbłędne wykrycie powstającego pożaru – jeszcze przed jego rozwinięciem i osiągnięciem zaawansowanego, trudnego do opanowania poziomu. Szybkie wykrycie źródła pożaru daje więcej czasu na przeprowadzenie ewakuacji budynku i na skuteczną ochronę zgromadzonych w nim wartości.
System sygnalizacji pożaru pozwala na zminimalizowanie strat ludzkich i materialnych. Znajduje on zastosowanie zarówno w obiektach publicznych i komercyjnych, jak i może być wykorzystywany w obiektach prywatnych.

Oferowane przez nas systemy sygnalizacji pożarowej pozwalają na automatyczne przekazywanie informacji dotyczących zagrożenia pożarowego osobom znajdującym się w monitorowanym obiekcie, zarządcy budynku czy też najbliższemu posterunkowi straży pożarnej. Zakres działania takiego systemu może być zróżnicowany, podobnie jak rozległość czy też znajdujące się w nim elementy funkcjonalne. 

Elementy składowe systemu sygnalizacji pożaru

Głównym elementem systemu sygnalizacji pożarowego jest centrala odbierająca sygnał z czujników, analizująca przekazywane jej dane oraz przekazująca sygnały sterujące do pozostałych elementów systemu. Zwykle wyposażona jest ona w wyświetlacz pozwalający na jej obsługę przez osoby do tego upoważnione.
Poza centralą system SSP składa się z:

 • czujników zadymienia,
 • czujników temperatury,
 • sygnalizatorów optycznych i dźwiękowych informujących o zagrożeniu,
 • ręcznych przycisków umożliwiających włączenie alarmu w przypadku zauważenia pożaru

Gdzie musi być zainstalowany SSP?

W oparciu o wytyczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku montaż systemu SSP jest obowiązkowy dla różnego typu obiektów.

W przypadku obiektów publicznych są to:

 • teatry posiadające powyżej 300 miejsc,
 • szpitale (z wyłączeniem szpitali psychiatrycznych) i sanatoria posiadające powyżej 200 łóżek,
 • szpitale psychiatryczne posiadające powyżej 100 łóżek,
 • hale sportowe i widowiskowe posiadające ponad 1500 miejsc,
 • domy pomocy społecznej (ponad 100 łóżek),
 • ośrodki rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ponad 100 łóżek),
 • budynki użyteczności publicznej (wysokościowe lub wysokie),
 • budynki zamieszkania zbiorowego (ponad 50 łóżek),
 • muzea i zabytki budowlane (określone przez Generalnego Konserwatora Zabytków w porozumieniu z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej),
 • archiwa (określone przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych),
 • centra przetwarzania danych o zasięgu krajowym i wojewódzkim,
 • urzędy obsługujące organy administracji rządowej,
 • stacje metra oraz podziemne stacje kolejowe,
 • dworce i porty (ponad 500 osób znajdujących się na terenie obiektu jednocześnie),
 • biblioteki (ze zbiorami stanowiącymi narodowy zasób biblioteczny).

Wśród obiektów prywatnych zobowiązanych do instalacji systemu SSP wyróżniamy:

 • garaże podziemne o powierzchni powyżej 1500 m2 lub posiadające więcej niż jedną kondygnację,
 • obiekty handlowe i wystawowe jednokondygnacyjne o powierzchni przekraczającej 5000 m2,
 • obiekty handlowe i wystawowe wielokondygnacyjne o powierzchni przekraczającej 2500 m2,
 • kina (powyżej 600 miejsc),
 • zakłady pracy zatrudniające powyżej 100 osób niepełnosprawnych,
 • budynki zawierające ponad 300 miejsc obsługujących gastronomię,
 • budynki zamieszkania zbiorowego (hotele, pensjonaty, domy wczasowe) posiadające powyżej 50 miejsc noclegowych,
 • centra przetwarzania danych o zasięgu krajowym i wojewódzkim,
 • centrale telefoniczne (powyżej 10 tysięcy numerów) oraz centrale tranzytowe (5 tysięcy - 10 tysięcy numerów) o znaczeniu lokalnym lub regionalnym,
 • banki z salami operacyjnymi o powierzchni przekraczającej 500 m2.

Dobrowolny montaż instalacji ostrzegającej przed pożarem

Istnieje również szereg obiektów, w których montaż instalacji ppoż. jest dobrowolną decyzją właściciela lub zarządcy. Możemy tutaj wymienić:

 • budynki biurowe,
 • budynki usługowe,
 • obiekty produkcyjne,
 • obiekty magazynowe,
 • obiekty i centra logistyczne.

Ponadto, w wielu innych obiektach – pomimo braku obowiązku – system ostrzegania przed pożarem jest instalowany dobrowolnie. Dzieje się tak głównie ze względu na wymagania związane z polisą ubezpieczeniową i związane z nią dodatkowe zniżki, które przysługują w momencie zastosowania środków minimalizujących ryzyko pożarowe.

Zakres usług oferowanych w ramach instalacji ppoż.

 • zaprojektowanie najbardziej optymalnego dla Państwa potrzeb systemu sygnalizacji pożaru,
 • pomoc w doborze odpowiedniego do Państwa potrzeb rozwiązania,
 • montaż instalacji sygnalizacji pożaru zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zapewniając zgodności formalne,
 • serwis instalacji sygnalizacji pożarowej,

Nasz zasięg działania obejmuje całe województwo śląskie. Najczęściej obszarem świadczonych przez nas usług są takie miasta jak: Katowice, Chorzów, Sosnowiec, Gliwice, Zabrze, Ruda Śląska, Tychy, Dąbrowa Górnicza, Mikołów, Siemianowice Śląskie, Mysłowice, Jaworzno, Tarnowskie Góry, Bytom, Piekary Śląskie, Będzin, a także tereny miejscowości i powiatów ościennych.

Dlaczego warto zdecydować się na montaż instalacji ppoż. z naszą firmą?

Montaż instalacja ppoż. to nasza główna specjalizacja. Tysiące obsłużonych obiektów oraz szerokie uprawnienia pozwoliły nam poznać specyfikę najbardziej wymagających obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej. Dzięki temu jesteśmy w stanie sprostać najtrudniejszym zadaniom i zaproponować rozwiązanie idealnie dopasowane do potrzeb użytkowników.

Dla nas bezpieczeństwo naszych Klientów jest najważniejsze. Dlatego też wszystkie prace wykonujemy zgodnie z aktualnymi normami polskimi, wymogami towarzystwa ubezpieczeniowego i innymi istotnymi aspektami.

Zapraszamy do kontaktu