Serwis instalacji i systemów

Serwis instalacji i systemów

Oprócz projektowania różnego rodzaju instalacji, ich montażu i konserwacji nasza firma zajmuje się również serwisowaniem oferowanych przez nas instalacji oraz systemów. 

Dlaczego instalacje należy serwisować?

Jakakolwiek pracująca instalacja, w której przepływa prąd jest narażona zarówno na uszkodzenia, jak i na zwarcia, przepięcia czy czysto ekploatacyjne jej żużycie. Któregoś dnia nadchodzi czas, że trzeba ją wymienić lub naprawić. Regularne przeglądy instalacji oraz systemów pozwalają w miarę wcześnie zdiagnozować problem, który może wystąpić, a tym samym zniwelować koszty późniejszej naprawy związane z usterką, która może być dotkliwa w skutkach - nie tylko finansowo, ale również funkcjonalnie.

Przerowadzane przez naszą firmę badania kontrolne pozwalają uniknąć wielu przykrych niespodzianek. Zapewniają one również bezawaryjność pracy oraz sprawność działania w pełni możliwości charakteryzujących dane media.  Dlatego też warto zlecić profesjonalistom bieżące serwisowanie.

W ramach oferowanych usług serwisowych proponujemy:

Nasza oferta obejmuje prace serwisowe oraz konserwacyjne w zakresie wymienionym poniżej. 

Serwis instalacji elektrycznych

Każda instalacja elektryczna wymaga okresowych, obowiązkowych przeglądów. W świetle obowiązujących przepisów okres ten wynosi co 5 lat i co taki czas potrzebna jest kontrola stanu technicznego okablowania i punktów przyłączeniowych. Dotyczy to zarówno sprawdzenia poprawności wszystkich połączeń występujących w obrębie instalacji elektrycznej, ale również systemów zabezpieczających przed przepięciami, chroniących przed porażeniami, uziemienia czy też przeglądu izolacji przewodów elektrycznych. Kontrola taka jest ważna, gdyż minimalizuje możliwość powstania pożaru w wyniku spięcia czy też eliminuje ryzyko porażenia prądem.

W ramach przeglądu i serwisu wykonujemy następujące czynności (w zależności od rodzaju obiektu, jego przeznaczenia oraz znajdującego się w nim wyposażenia):

 • sprawdzenie izolacji widocznych przewodów elektrycznych,
 • wykonanie pomiarów kontrolnych,
 • sprawdzenie instalacji za pomocą prób eksploatacyjnych,
 • sprawdzenie ciągłości przewodów i prawidłowości ich połączeń,
 • sprawdzenie ochrony przeciwporażeniowej,
 • dobór urządzeń oraz zabezpieczeń uwzględniających działanie różnorodnych czynników zewnętrznych,
 • sprawdzenie prawidłowości oznaczenia przewodów neutralnych czy też ochronnych
 • poprawność oznakowania na napisach, oznaczeniach, schematach informacyjnych czy też ostrzegawczych,
 • prawidłowe ustawienie i zsynchronizowanie urządzeń sygnalizacyjnych, zabezpieczających

Serwis instalacji sygnalizującej pożar

Regularnie wykonywane przeglądy oraz odpowiednia konserwacja systemów sygnalizacji pożaru pozwalają na utrzymanie systemu niejednokrotnie ratującego ludzkie życie w doskonałej kondycji. Prowadzone prace serwisowe mają głównie zapewnić użytkownikowi systemu, czy też właścicielowi obiektu odpowiedni komfort w zakresie poziomu bezpieczeństwa. Dlatego też proponowana przez naszą firmę usługa jest bardzo racjonalnym podejściem ze strony zlecającego, ale również leży ona w gestii zarządzającego danym obiektem zgodnie z Ustawą o ochronie przeciwpożarowej.

Zgodnie z Artykułem 4.1 znajdującym się w rozdziale 2 właściciel obiektu, budynku czy tez terenu musi zapewnić konserwację systemów sygnalizujących pożar, naprawiać wszelkie urządzenia należące do tego systemu czy legalizować gaśnice. Częstotliwość takiego przeglądu jest ustalana przez producenta urządzeń pracujących w instalacji, natomiast powinna mieć miejsce przynajmniej raz w roku, a w przypadku systemów sygnalizacji pożaru - raz na kwartał.

Co sprawdzamy w ramach prac konserwacyjnych?

 • sprawdzamy działanie co najmniej jednej czujki czy ostrzegacza znajdującego się w każdej strefie,
 • kontrolujemy działanie centralki sygnalizacji pod kątem poprawności działania oraz ewentualnych uszkodzeń
 • sprawdzamy, czy system uruchamia ostrzegawcze sygnały dźwiękowe oraz ewentualne inne urządzenia ostrzegawcze i wspomagające
 • kontrolujemy inne elementy instalacji wskazane przez producenta

Serwis systemów kontroli dostępu

Podobnie jak pozostałe systemy system kontroli dostępu również wymaga regularnego sprawdzenia. Jego częstotliwość jest indywidualnie ustalana z Klientem (przykładowo raz na kwartał). Same prace konserwacyjne związane są z poprawnością działania poszczególnych elementów pracujących w obrębie systemu, z głównym naciskiem na punkty identyfikujące oraz centralę kontrolującą pracę całości.

 • sprawdzamy elementy systemu pod względem poprawności działania,
 • sprawdzamy prawidłowość zamontowania wyposażenia oraz urządzeń,
 • sprawdzamy zasilacze systemu,
 • sprawdzamy elementy systemu pod kątem uszkodzeń mechanicznych

Serwis systemów rejestracji czasu pracy

Serwis systemów antynapadowych i alarmowych

Jako, że jest to system niejednokrotnie ratujący życie oraz mienie, powinien on funkcjonować w sposób niezaburzony. Mając na względzie Państwa bezpieczeństwo prowadzimy prace konserwacyjne z jak największą starannością i w ramach tych czynności sprawdzamy:

 • elementy systemu pod względem możliwości wystąpienia w nich mechanicznych uszkodzeń,
 • poprawność umieszczenia oraz skierowania punktów systemu alarmoego,
 • poprawność działania elementów optycznych,
 • działanie funkcjonalne sygnalizatorów, manipulatorów oraz centrali,
 • poprawności działania zasilania systemu,
 • poprawność sygnalizowania próby sabotażu w systemie

Serwis sieci teleinformatycznych

Jeżeli Państwa firma nie posiada etatowego informatyka proponujemy przejęcie kwestii konserwacji oraz serwisu Waszej infrastruktury informatycznej. Pozwoli się to skoncentrować Państwu na zagadnieniach związanych z prowadzoną działanością, a nasza firma zajmie się resztą.

W czym możemy pomóc w zakresie sieci teleinformatycznych?

 • Obsługa awarii, uszkodzeń i zagrożeń,
 • Prace przeglądowe i konserwacyjne infrastrktury sieciowej,
 • Serwis oraz nadzór techniczny na urządzeniami telekomunikacyjnymi
 • Usuwanie uszkodzeń, awarii elementów sieci, przywracanie sieci do sprawności technicznej
 • Serwis i utrzymanie wszelkiego rodzaju okablowania sieciowego,
 • Naprawa i konserwacja urządzeń sieci LAN,

Serwis dźwiękowych systemów ostrzegania

Jako, że DSO są istotne w ochronie ludzkiego życia i zdrowia, konieczne jest utrzymanie ich w pełnej gotowości do działania oraz w pełnej sprawności. Gwarantują je cykliczne przeglądy techniczne oraz odpowiednia konserwacja, które są narzucone Rozporządzeniem MSWiA z 7 czerwca 2010 (Dz.U. 109/2010 poz. 719) w myśl którego przegląd oraz konserwacja powinna mieć miejsce przynajmniej raz w roku.

Co obejmuje przegląd i konserwacja dźwiękowych systemów ostrzegania?

 • sprawdzenie stanu działania centrali wraz ze skontrolowaniem komunikatów błędów i ewentualnych uszkodzeń,
 • kontrola integralności działania pomiędzy poszczególnymi modułami systemu,
 • test komunikacji pomiędzy systemem DSO a innymi systemami (np. systemem sygnalizacji pożaru),
 • test mikrofonu i komunikatów nadawanych na żywo,
 • test sprawności działania głośników w trybie komercyjnym i alarmowym,
 • sprawdzenie wyłączenia komunikatów komercyjnych w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych,
 • skontrolowanie zasilania awaryjnego, automatycznego przełączenia systemu zasilania na zapasowe w przypadku zaniku zasilania sieciowego oraz sprawdzenie stanu akumulatorów,
 • test ciągłości linii głośnikowych wraz ze sprawdzeniem wszystkich wzmacniaczy,
 • kontrola uszkodzeń mechanicznych elementów systemu, występujących w nim mocowań, połączeń oraz styków
 • zasymulowanie uszkodzenia oraz sprawdzenie reakcji systemu

Serwis systemów oddymiania grawitacyjnego

System oddymiania grawitacyjnego jako część instalacji zapobiegającej rozprzestrzenianiu się pożaru wymaga przeprowadzenia prac kontrolno-konserwacyjnych minimum raz w roku.

Powinien on obejmować:

 • sprawdzenie stanu technicznego wszystkich elementów systemu oddymiania (test na obecność rdzy, uszkodzeń mechanicznych),
 • przetestowanie poprawności reakcji urządzeń, szybkości ich reagowania i sprawności reagowania,
 • test uruchomienia ręcznego oraz automatycznego,
 • sprawdzenie akumulatorów podłączonych do centralek sterujących,
 • ocena stanu naboi termowyzwalaczy w klapach dymowych oraz ampułek znajdujących się w tych nabojach,
 • sprawdzenie poprawności działania siłowników klap i okien, zamontowanych w nich zawiasów i uszczelek
 • przegląd kończony jest protokołem

Jak pracujemy?

Po sprawdzeniu instalacji lub systemu i stwierdzeniu nieprawidłowo działających elementów są Państwo informowani o tym fakcie wraz z podaniem przez nas wstępnej wyceny za wymianę wadliwie działających elementów. Wszystkie nasze prace wykonujemy zgodnie z panującymi normami, z dbałością o szczegóły, wykorzystując zdobywane od lat doświadczenie. Oferowane i wymieniane elementy są najwyższej jakości.

Nasz zasięg działania obejmuje województwo śląskie, a w szczególności działamy na obszarze miast: Katowice, Chorzów, Sosnowiec, Gliwice, Zabrze, Ruda Śląska, Tychy, Dąbrowa Górnicza, Mikołów, Siemianowice Śląskie, Mysłowice, Jaworzno, Tarnowskie Góry, Bytom, Piekary Śląskie, Będzin, a także na terenie miejscowości i powiatów ościennych.

Zapraszamy do kontaktu