Jakich budynków dotyczy obowiązek montażu instalacji ppoż.?

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe to jeden z kluczowych aspektów, który należy uwzględnić podczas projektowania i budowy różnego rodzaju obiektów. W Polsce obowiązek montażu systemów ochrony przeciwpożarowej wynika z przepisów prawa, a konkretnie z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku. Warto zatem przyjrzeć się, jakie budynki są zobowiązane do instalacji takich systemów, aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa zarówno dla użytkowników, jak i dla sąsiednich nieruchomości.

Jakie obiekty publiczne mają obowiązek montażu instalacji ppoż.?

W przypadku obiektów publicznych obowiązek montażu systemów ppoż. dotyczy wielu obiektów. Wśród nich wymienić można między innymi teatry, które posiadają powyżej 300 miejsc, szpitale, z wyjątkiem tych psychiatrycznych, oraz sanatoria mające powyżej 200 łóżek. Hala sportowe i widowiskowe również muszą spełniać te wymagania, jeśli posiadają ponad 1500 miejsc. Oprócz tego do montażu instalacji ppoż. w Chorzowie lub innym mieście zobowiązane są domy pomocy społecznej oraz ośrodki rehabilitacji osób niepełnosprawnych, jeśli posiadają powyżej 100 łóżek.

Obowiązek ten dotyczy również budynków użyteczności publicznej oraz budynków zamieszkania zbiorowego z ponad 50 łóżkami. Muzea, zabytki budowlane, archiwa, centra przetwarzania danych o zasięgu krajowym i wojewódzkim, urzędy obsługujące organy administracji rządowej, stacje metra, podziemne stacje kolejowe, dworce oraz porty z jednoczesnym udziałem ponad 500 osób także muszą być wyposażone w tę instalację.

Czy instalacje ppoż. montuje się też w obiektach prywatnych?

W przypadku obiektów prywatnych obowiązek montażu systemów ppoż. dotyczy między innymi garaży podziemnych o powierzchni powyżej 1500 m2 lub posiadających więcej niż jedną kondygnację. Obiekty handlowe i wystawowe jednokondygnacyjne o powierzchni przekraczającej 5000 m2 oraz wielokondygnacyjne o powierzchni przekraczającej 2500 m2 także muszą spełniać te wymagania. Kina z liczbą miejsc powyżej 600, zakłady pracy zatrudniające powyżej 100 osób niepełnosprawnych oraz budynki zamieszkania zbiorowego, takie jak hotele, pensjonaty czy domy wczasowe, z ponad 50 miejscami noclegowymi również są zobowiązane do montażu systemów ppoż.