Jak działają systemy sygnalizacji pożarowej?

Systemy sygnalizacji pożarowej (SSP) to niezwykle ważne elementy zabezpieczające budynki i ich użytkowników przed skutkami pożarów. Dzięki nim możliwe jest szybkie wykrycie zagrożenia oraz podjęcie odpowiednich działań mających na celu ochronę życia i mienia. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej temu, z jakich elementów się składają takie systemy oraz na jakich zasadach funkcjonują.